Pyhän Nikolaoksen kirkko

Pyhän Nikolaoksen kirkko

Kesän ja syksyn 2005 merkittävin restaurointikohteemme oli Joensuun ortodoksisen seurakunnan Pyhän Nikolaoksen kirkko. Kirkko on rakennettu 1886-87 ja sen on suunnitellut G. F. Karpoff. Sen arvokas ikonostaasi on maalattu Pyhän Aleksanteri Nevskin Lavrassa Pietarissa. Kuvan kirkosta vuotta ennen korjausta on ottanut joensuulainen Risto Niemelä.

Lataa korjausdokumentti (PDF-muodossa, 17,7mb)

Korjaustarpeeseen havahduttiin vuonna 2003, kun seurakuntamestari huomasi hirsissä lahovaurioita poistettujen piippujen kohdalla. Erja Kervinen EK-Tiimi Oy:stä teki kirkossa kuntoarvion, jonka pohjalta korjaukset suunnitteli arkkitehti Esa Piirainen. Työmaan valvojana toimi Erkki Ihatsu.

Koko totuus vaurioista paljastui vasta kun ulkoverhousta purettiin. Alimmat seinähirret ja kuistien pilarit olivat pahoin lahonneet kohdissa, missä puurakenteiset kuistien lattiat oli 1970-luvulla vaihdettu betonisiksi. (Kunnollisen eristyksen puuttuminen puun ja betonin välistä on valitettavan yleinen rakennusvirhe.) Laho puu oli myös tarjonnut kodin tuhohyönteisille.

Rungon korjauksessa hirret vaihdettiin tai ainoastaan paikattiin tarpeen mukaan, niin että mahdollisimman paljon alkuperäisiä rakenteita säilytettiin. Uusienkin materiaalien valinnassa rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo huomioitiin tavallista tarkemmin: hirret tervattiin ja eristettiin kivijalasta kahdella tuohikerroksella. Tuohi on yllättävän hyvä eriste, joskin sen hankinta on teollisuustuotteita vaivalloisempaa.

Purettujen ulkoverhousten ja kaiteiden hyväkuntoiset osat asennettiin takaisin entisille paikoilleen. Vioittuneet laudat ja listat korvattiin samanlaisilla uusilla. Portaat rakennettiin puusta, kuten alkuperäisetkin olivat olleet ennen niiden edellistä uusimista. Alimmainen askelma tehtiin perinteiseen tapaan kivestä, jotta se kestäisi maan kosteuden. Myös sisällä kirkkosalissa oli korjattavaa. Katto- ja seinärappauksia alusrakenteineen jouduttiin paikkaamaan. Korjauksessa käytettiin alkuperäistä tekniikkaa: laudoitukseen naulattiin ohuista rimoista ristikko, johon rappaus tarttuu.